Koala Matches is een adviesbureau op het gebied van mobiliteitsadvies, loopbaancoaching, re-integratiebegeleiding en outplacement. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, instellingen en particulieren. We werken vaak samen met managers, HR-adviseurs, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen, van zowel opdrachtverlenend bedrijf als van de (potentiële) nieuwe werkgever.


We begeleiden opdrachten van verschillende omvang, variërend van één persoon tot grote reorganisatie- of outplacementopdrachten.


We voeren opdrachten uit voor organisaties werkzaam in de media in Hilversum, bedrijven in de bouwbranche, bedrijven in verschillende sectoren van de zorg, we zijn werkzaam voor bedrijven en kenniscentrum van de banden- en wielenbranche. We begeleiden onze kandidaten naar bedrijven en instellingen in de hele arbeidsmarkt.


We zijn thuis in de coaching en begeleiding van medewerkers van alle opleidingsniveaus, van alle leeftijden en met alle mogelijke diversiteit aan werkervaring in een organisatie of op de arbeidsmarkt.


Binnen Koala Matches werken we met een vast kernteam van drie loopbaanadviseurs. We zijn zowel opgeleid en ervaren in het vakgebied loopbaancoaching als Human Resources.


We kunnen ons team flexibel uitbreiden met een netwerk aan adviseurs, zowel in aantal als in verschillende expertise. We hebben onder andere vaste samenwerkingsverbanden met juridisch adviseurs en met arbeidsdeskundigen. Samen met onze partners denken we constructies uit die het doel van de begeleidingsopdracht helpen realiseren, bijvoorbeeld constructies waarmee een overstap veilig te realiseren is, of waarmee een arbeidsovereenkomst op een goede manier afgerond kan worden. We zijn zeer goed thuis in de sociale verzekeringswetgeving.


Ons uitgangspunt is dat we voor elke cliënt maatwerk maken, zodanig dat hij of zij zich gehoord voelt en hij/zij effectieve begeleiding krijgt: zelf doen wat iemand zelf kan, ondersteunen waar nodig.


We onderscheiden ons:


We voeren opdrachten uit op het gebied van: